top of page

CUỐI NĂM, AI LÀ NGƯỜI TỪ LÂU BẠN CHƯA GẶP?

Trò chuyện mê say quanh mâm cơm Chay

 

Chỉ còn ngót 40 trang lịch là phải thay cuốn mới, An Duyên bỗng thấy bồi hồi, bao nhiêu việc chưa làm kịp, bao nhiêu người chưa gặp dù một lần trong cả năm dài.

Rủ nhau đi đến Bếp Xanh, ăn bữa chay ngon để làm cái cớ mở ra biết bao nhiêu câu chuyện mà cả năm vừa qua chưa kịp gặp nhau mà kể!

Đừng để trễ hơn nữa!

Bởi vì cuộc sống và những mối quan hệ trân quý được nối kết bằng những bữa ăn ngon mà!

Hoan hỉ, An Duyên


------------------------- ♦️ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚𝐲 𝐁𝐞̂́𝐩 𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧. 𝐖𝐞𝐛: bepxanhanduyen.com 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: instagram.com/bepxanh.anduyen 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 028.2212.9947 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 10 Nguyễn Tri Phương, P6, Q5

♦️ 𝐀𝐧 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐨̛̣ 𝐋𝐨̛́𝐧 𝐖𝐞𝐛: anduyencholon.com 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: instagram.com/anduyen.cholon 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 028.2212.9947 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 15 Trần Điện, P10, Q5

Comments


bottom of page